Dne 23. června 2018  se v Chotilsku bude konat již

4. ročník happeningu DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO.

(SOBOTA, 23. června 2018 OD 14:00 DO 22:00 HODIN)

Zveme vás na čtvrtý ročník happeningu DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO, setkání všech, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí, ve kterém žijeme a za které neseme odpovědnost vůči příštím generacím.

Připraven je bohatý program, ve kterém zahrají známé hudební skupiny a v moderovaném pořadu vystoupí hosté na podporu aktivit proti těžbě zlata na Mokrsku. Přijďte a podpořte svou účastí akci roku na Mokrsku, která se koná předposlední červnovou sobotu.

Více informací na stránkách:

http://www.dobranaladanadzlato.cz/

"Zlato přitahuje zlatokopy už po mnoho staletí na celém světě. Nejinak tomu je i na Mokrsku. Fakta dnes hovoří jasně proti těžbě zlata v rekreační oblasti v těsné blízkosti Vltavy.

Kvalita našeho života nestojí na rizikovém projektu těžby zlata, nespočívá v ceně zlata nebo v indexu burzy cenných papírů kdesi v zahraničí. Mnohem důležitější je životní prostředí, ve kterém žijeme my, a za které neseme odpovědnost vůči příštím generacím."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MŽP PODPOŘILO OBČANY A ZOHLEDNILO VEŘEJNÉ ZÁJMY PŘED ZÁJMY ZAHRANIČNÍCH TĚŽAŘŮ

DĚKUJEME!!!

ROZHODNUTÍ:

http://www.chotilsko.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5329&id_dokumenty=18507

Od počátku řízení se snažíme objektivně posoudit všechny možné aspekty. V současnosti neexistuje jeden racionální důvod proč těžit či zkoumat prozkoumané ložisko na Mokrsku. Jsme rádi, že  MŽP má stejný názor a upozornilo i na jiné veřejné zájmy, které nám nebyly známé.

Snad opravdu bude lépe a lidé v lokalitách si na nějaký čas budou moci oddechnout od nesmyslných tlaků, které se nezakládají na racionálních důvodech a které nemají nic společného s trvale udržitelným rozvojem.

https://www.facebook.com/mokrsko

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z P Á T K Y  NA  Z E M

Občanského sdružení Veselý vrch se již v předminulém roce postavilo do čela odporu občanů proti uvažované těžbě zlata na Mokrsku. Za všechny akce, které proběhly pod patronací sdružení, jmenujme Petici proti těžbě zlata na Mokrsku, happening Dobrá nálada nad zlato či seminář uspořádaný na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Dne 16. října 2014 ve spolupráci s obcí Chotilsko uspořádalo tiskovou konferenci, na které byl oznámen text výzvy ZPÁTKY NA ZEM. Výzva směřuje především o ochraně životního prostředí, zejména se snaží zabránit nesmyslné devastaci krajiny, ke které by v případě těžby zlata došlo, a to nejen na Mokrsku. Výzva ZPÁTKY NA ZEM je určena především pro mladé lidi.

Vyzýváme především mladé lidi k zodpovědné recyklaci nevyužívaných mobilních telefonů. Projděte vaše domácnosti, oslovte rodiče, přátele, známé. Vyřazený mobilní telefon odneste do sběrného dvora či místa, která se specializují na sběr elektroodpadu. Starý přístroj lze také odevzdat v prodejně při koupi nového modelu. Další možností je přinést nepoužívaný či nefunkční mobilní telefon na 2.ročník happeningu Dobrá nálada nad zlato, který se uskuteční dne 6. června 2015 na Mokrsku. Kdo odevzdá do mobilní elektrosběrny, která bude zřízena u vstupu, alespoň jeden starý mobil k recyklaci, získá pro sebe volnou vstupenku. Navíc za každých pět odevzdaných vyřazených telefonů náleží jeden lístek do tomboly o hodnotné ceny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIP K VÝZVĚ OD SKUPINY LETY MIMO

https://www.youtube.com/watch?v=Tz6boyUWSys&feature=youtu.be

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt:

Občanské sdružení Veselý vrch, IČO: 26556570

č.ú. 3280611319/0800

E-mail: veselyvrch@gmail.com

www.facebook.com/Mokrsko

www.stoptezbezlata.cz

www.dobranaladanadzlato.cz

 

 

PETICE - Podpořte ochranu ČR před zdevastováním krajiny a vytunelováním zlata

Žádáme Ministerstvo životního prostředí o ukončení jednání se zástupci zahraničních těžařských společností o stanovení průzkumných uzemí. Ložiska jsou dostatečně prozkoumána. Vezměte v potaz i všechny další aspekty!!!

Petice občanů nyní také na internetu. Tištěnou petici podepsalo už více než 4.000 občanů, připojte se také Vy!

Napište si o archy pro tištěnou verzi (veselyvrch@gmail.com)  pomůžete ochránit zájmy ČR.

Podepsat petici

 

Další informace k problematice těžby nerostného bohatství:

facebook.com/mokrsko  |  chotilsko.cz  |  cechynadzlato.cz  |  brdynadzlato.cz 

Zničená krajina po těžbě zlata v zahraničí